درباره من پیام خاصی ندارم
مشخصات مرد مجرد متولد 1 خرداد 1369
تحصیلات زیر دیپلم