مشخصات مرد مجرد متولد 9 تیر 1370
تحصیلات زیر دیپلم