درباره من ندارم :)
مشخصات مرد مجرد متولد 8 مهر 1364
تحصیلات کارشناسی