مشخصات زن مجرد متولد 28 آبان 1367
تحصیلات زیر دیپلم