مشخصات زن مجرد متولد 3 اسفند 1355
تحصیلات کارشناسی