مشخصات مرد مجرد متولد 13 بهمن 1364
تحصیلات زیر دیپلم