مشخصات مرد مجرد متولد 30 شهریور 1366
تحصیلات زیر دیپلم