مشخصات زن مجرد متولد 30 شهریور 1363
تحصیلات زیر دیپلم