مشخصات مرد مجرد متولد 9 آذر 1374
تحصیلات زیر دیپلم