مشخصات زن مجرد متولد 31 اردیبهشت 1369
تحصیلات زیر دیپلم