مشخصات زن مجرد متولد 23 شهریور 1373
تحصیلات زیر دیپلم