مشخصات مرد مجرد متولد 22 شهریور 1367
تحصیلات دیپلم