مشخصات مرد مجرد متولد 23 مرداد 1363
تحصیلات زیر دیپلم