مشخصات مرد مجرد متولد 26 فروردین 1363
تحصیلات زیر دیپلم