مشخصات زن مجرد متولد 9 اردیبهشت 1362
تحصیلات زیر دیپلم