مشخصات مرد مجرد متولد 20 تیر 1363
تحصیلات کارشناسی ارشد