مشخصات مرد مجرد متولد 29 اردیبهشت 1374
تحصیلات زیر دیپلم