مشخصات زن مجرد متولد 20 آبان 1319
تحصیلات زیر دیپلم