مشخصات مرد مجرد متولد 8 خرداد 1363
تحصیلات زیر دیپلم