مشخصات زن مجرد متولد 26 بهمن 1370
تحصیلات زیر دیپلم