مشخصات مرد مجرد متولد 2 شهریور 1357
تحصیلات زیر دیپلم