مشخصات مرد مجرد متولد 12 دی 1367
تحصیلات زیر دیپلم