مشخصات مرد مجرد متولد 30 شهریور 1372
تحصیلات کارشناسی