مشخصات زن مجرد متولد 18 تیر 1370
تحصیلات زیر دیپلم