مشخصات زن مجرد متولد 7 فروردین 1368
تحصیلات زیر دیپلم