مشخصات مرد مجرد متولد 30 خرداد 1371
تحصیلات فوق دیپلم