درباره من slm
مشخصات زن مجرد متولد 25 آبان 1373
تحصیلات دیپلم