مشخصات زن مجرد متولد 29 اسفند 1368
تحصیلات زیر دیپلم