مشخصات مرد مجرد متولد 29 مرداد 1366
تحصیلات زیر دیپلم