مشخصات مرد مجرد متولد 8 آذر 1374
تحصیلات زیر دیپلم