مشخصات مرد مجرد متولد 24 بهمن 1364
تحصیلات زیر دیپلم