مشخصات زن مجرد متولد 11 مرداد 1354
تحصیلات زیر دیپلم